Co to jest Forex? Czym jest rynek walutowy? Poradnik, definicje

Forex jest ogromnym rynkiem walutowym, na którym każdego dnia dochodzi do wymiany jednej waluty na drugą po określonym kursie. W języku potocznym rynek Forex często sprowadza się do skrótu FX. Dzienne obroty na rynku walutowym osiągają wysokość nawet kilku bilionów dolarów, przez co z pewnością warto posiąść więcej informacji na jego temat.

Co to jest Forex? 

Z definicji Forex jest rynkiem walutowym bez jednego głównego ośrodka centralnego, na którym dochodzi do wielu wymian walutowych. Stronami w wymianach są m.in. banki centralne, instytucje finansowe, korporacje czy też inwestorzy prywatni. Dzięki temu, że Forex jest zdecentralizowanym rynkiem, handel może odbywać się na okrągło przez 24 godziny, 5 dni w tygodniu. 

Pierwsze kroki na rynku Forex

Inwestorzy indywidualni mogą w dowolnym momencie rozpocząć uczestniczenie w wymianach walutowych na Forex. Za sprawą firm brokerskich handel jest dostępny dla wszystkich osób. Zanim jednak postanowimy rozpocząć handel na rynku walutowym, warto zapoznać się z rankingiem najlepszych brokerów Forex czy też z podstawami Forex. Jest to ważne, ponieważ rynek walutowy pomimo tego, że pozwala osiągnąć wysoki zwrot z inwestycji, to jest również miejscem, gdzie w kilka chwil można stracić zainwestowane środki finansowe.

Początki handlu na Forex

Wiele osób wpada w niemałe zdziwienie, gdy słyszy, że rynek walutowy istnieje już od VIII wieku. Należy jednak przyznać, że jest to fakt. Po prostu rynek walutowy oznacza wymianę pomiędzy obiema stronami. Musimy mieć mimo wszystko na uwadze, że pomiędzy tamtym a obecnym rynkiem walutowym występuje sporo różnic. Na przestrzeni wielu lat rynek Forex bardzo się zmienił, a w obecnej formie istnieje od XX wieku. Nie tak dawno, ponieważ w XIX wieku wszelkie waluty krajowe miały pokrycie w kruszcu. Wtedy to instytucje zajmujące się emisją pieniędzy skupowały swoje banknoty oraz moment na podstawie przelicznika kruszcu. Jednak pierwsza oraz druga wojna światowa przyczyniły się do tego, że zrezygnowano z panujących na tamten czas warunków wymiany waluty na złoto.

Sprawdź opinie na temat Pattern Trader!

W ten sposób w 1944 roku w Bretton Woods uznano amerykańskiego dolara za walutę centralną, złoto uznano jedynie za porównawczy miernik, a także postanowiono o stworzeniu Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Narodowego. Kolejne zmiany wymiany walutowej doprowadziły do tego, że oficjalnie od 1971 roku mówi się o zmiennych kursach walutowych. Następnie wystąpiło jeszcze kilka zmian, które miały wpływ na obecną strukturę rynku Forex, jednak najistotniejsze były zmiany od 1944 do 1971 roku.

Pary walutowe na Forex – Majors, Minors, Exotic

Instrumentami handlowymi na Forex są pary walutowe. Zestawienie jednej waluty z drugą pozwala określić wartość tej pierwszej. Na świecie istnieje 180 uznanych walut, jednak nie wszystkie można ze sobą zestawiać. W tym przypadku warto wymienić dinar tunezyjski, który jest dosyć ograniczony w kontekście obrotu.

Na skrót każdej waluty składają się trzy litery. Taką zasadę wprowadziła Międzynarodowa Organizacyjna Normalizacyjna, dzięki czemu pierwsze dwie litery skrótu odnoszą się do danego kraju, a ostatnia do oznaczenia waluty (PLN – polski nowy złoty, GBP – Great Britain Pound, USD – USA dollar).

Czym jest para walutowa

Para walutowa jest zestawieniem dwóch walut, a za przykład można podać euro do dolara, a więc EUR/USD. Wszystkie pary walutowe dzielimy na Majors (główne pary walutowe), Minors (pary drugorzędne) oraz Exotic (pary egzotyczne). 

Majors

Do par walutowych typu Majors zalicza się najpopularniejsze pary. Stanowią one nawet 80% całego obrotu na Forex. Do tej grupy zalicza się chociażby:

  • EUR/USD – euro do dolara
  • GBP/USD – funt do dolara
  • USD/CHF – dolar do franka szwajcarskiego
  • USD/JPY – dolar do jena japońskiego

Minors

Do par walutowych typu Minors zalicza się pary określane jako drugorzędne. Nie ma to jednak wpływu na potencjał inwestycyjny, a w praktyce to właśnie na tych parach można spodziewać się największych ruchów. Do tej grupy zalicza się chociażby:

  • USD/CAD – dolar do dolara kanadyjskiego
  • AUD/USD – dolar australijski do dolara
  • NZD/USD – dolar nowozelandzki do dolara amerykańskiego

Exotic

Do par walutowych typu Exotic zalicza się pary, w ramach których chociaż jedna waluta pochodzi z kraju rozwijającego się. Nie musi być więc to kraj egzotyczny, a wręcz przeciwnie. To właśnie do tej grupy par walutowych zaliczana jest Polska. Oprócz tego do tej grupy zalicza się chociażby:

  • USD/PLN dolar do złotego
  • USD/MXN dolar do meksykańskiego peso
  • USD/TRY dolar do liry tureckiej

Pary surowcowe

W przypadku grup par walutowych wyróżniamy jeszcze jedną – grupa par surowcowych. Do tej grupy zalicza się wszystkie pary walutowe, gdzie chociażby jedna waluta uzależniona jest od wydobycia czy też produkcji surowców w kraju, gdzie dana waluta obowiązuje. Można wyróżnić tutaj chociażby norweską koronę (NOK), dolar australijski (AUD/USD) czy też dolar kanadyjski (CAD).

Czy widziałeś już Profit Maximizer opinie?

Poznaliśmy już występuje grupy par walutowych, dlatego możemy przejść już do konstrukcji pary walutowej.
W przypadku pary EUR/USD powiemy, że euro jest walutą bazową, z kolei dolar amerykański walutą kwotowaną. Waluta kwotowana oznacza liczbę, którą możemy otrzymać w stosunku do jednej jednostki waluty bazowej.

Pary krzyżowe na Forex

Mianem pary krzyżowej (inaczej cross) określa się pary, w których nie występuje dolar amerykański. Przykładem takich par są chociażby EUR/PLN czy też GBP/CAD. Powstają one na wskutek skrzyżowania. Pod lupę weźmy parę EUR/PLN. Kurs tej pary walutowej powstaje poprzez skrzyżowanie kursu dolara do złotego, a także kursu euro do dolara. Warto zaznaczyć, że w przypadku takiego skrzyżowania, dolar amerykański raz występuje jako waluta bazowa, a raz jako waluta kwotowana. Z tego powodu pary krzyżowe obarczone są większym kosztem transakcyjnym.

Waluta bazowa i waluta kwotowana

Para walutowa składa się z waluty bazowej oraz waluty kwotowanej. W przypadku waluty bazowej mówimy o tym, że jest ona podstawą do wyceny drugiej waluty. Z kolei w przypadku waluty kwotowanej mówimy o tym, że jest ona wyceniana. Na przykładzie pary USD/EUR walutą bazową jest dolar amerykański, a walutą kwotowaną euro.

Zarabianie na rynku Forex

Możliwości zarabiania na rynku Forex są naprawdę ogromne, nawet pomimo tego, że jest ono obarczone niewątpliwym ryzykiem. Z reguły pary walutowe nie osiągają większej zmienności niż 1% w skali jednego dnia. Jednak mimo wszystko popularność zarabiania na Forex rośnie wraz z upływem czasu. Przede wszystkim wpływ na to ma dźwignia finansowa, którą udostępniają brokerzy Forex. Pozwala ona kontrolować pozycje nawet 100-krotnie wyższe niż posiadany kapitał.

Godziny handlu na Forex

Rynek Forex posiada niewątpliwie kluczową przewagę nad chociażby rynkiem akcyjnym. Mowa tutaj o godzinach handlu, które na wielu rynkach są ograniczone, a na Forex handel możliwy jest przez 24 godziny 5 dni w tygodniu. W zależności od aktualnie panującej godziny, mówi się o transakcjach zawartych w konkretnych sesjach. Odnosząc się do czasu polskiego w godzinach 08:00-16:00 występuje sesja europejska, w godzinach 15:00-23:00 sesja amerykańska, a w godzinach 23:00-08:00 sesja azjatycka. Ogólnie rynek Forex dostępny jest od godziny 23:00 w niedzielę, do godziny 22:00 w piątek.

Efekt rolowania

Powyżej opisany system funkcjonowania rynku Forex oznacza, że pojęcie sesji handlowych na Forex są po prostu umowne. W praktyce nic nie trzeba robić, aby utrzymać pozycję z sesji amerykańskiej na sesję azjatycką. Jednak w momencie przetrzymania danej pozycji przez noc może dojść do sytuacji, w której wystąpi efekt rolowania, kiedy to broker Forex naliczy SWAP, a więc opłatę za utrzymanie pozycji. Warto dodać, że koszt SWAP jest najczęściej znacznie niższy, niż zamknięcie, a następnie otwarcie pozycji.

Forex – podstawowe pojęcia

Pozycja Long – inaczej pozycja długa. Zarabiasz na niej, gdy kurs danego instrumentu rośnie

Pozycja Short – inaczej pozycja krótka. Zarabiasz na niej, gdy kurs danego instrumentu spada

Cena ask – cena, po której dokonujesz zakupu danego aktywa;

Cena bid – cena po której sprzedajesz dane aktywo;

Spread – różnica pomiędzy ceną bid a ask. Popularniejszy instrument z reguły ma niższy spread;

Pips – „Percentage in points”, a więc procent w punktach. Najmniejsza zmiana kursu, która może wystąpić. W większości przypadków mianem pips określa się czwartę cyfrę po przecinku (wyjątkiem jest jen japoński, gdzie pips to druga cyfra po przecinku);

Lot – z ang. partia. Mianem 1 lota określa się 100 000 jednostek bazowej waluty. Wyróżnia się również miniloty, mikroloty czy też nanoloty;

Dźwignia finansowa – mechanizm, który pozwala kontrolować pozycję większą od posiadanego kapitału;

Depozyt zabezpieczający – kwota, którą zabezpiecza broker Forex w ramach otwarcia transakcji;

Swap – kontrakt walutowy. W przypadku rynku Forex, gdzie znajdują się instrumenty CFD mowa o punktach swapowych. Punkty naliczane są w momencie, gdy pozycja utrzymywana jest do kolejnej sesji. Z reguły koszt SWAP obciąża inwestora;

Stop loss – mechanizm pozwalający uciąć straty. W momencie osiągnięcia określonego wcześniej pułapu cenowego, broker automatycznie zamknie pozycję, co pozwala chronić kapitał;

Take profit – zlecenie pozwalające inkasować zysk. W momencie osiągnięcia określonego kursu, broker automatycznie zamyka pozycję z zyskiem;

Zlecenie oczekujące – zlecenie, które jest aktywowane dopiero po osiągnięciu wcześniej określonego kursu;

Poślizg cenowy – różnica między ceną w momencie zlecenia, a kursem w momencie wykonania transakcji;

CFD – „Contract For Difference”, a więc kontrakt na różnicę kursową. Tutaj ważna jest zmiana kursu instrumentu, a nie sam instrument;

Broker Forex, wykresy oraz style inwestycyjne

Na skuteczne inwestowanie na rynku Forex wpływ ma wiele czynników. Opanowanie podstawowych zasad działania handlu na Forex czy też poznanie wszystkich najważniejszych definicji i pojęć jest niewątpliwie bardzo ważne. Jednak na tym nie kończy się nauka skutecznego inwestowania na rynku walutowym. Po drodze należy poznać także wiele innych, równie ważnych aspektów. Począwszy od wyboru najlepszego brokera Forex, poprzez poprawne czytanie analiz oraz wszystkich rodzajów wykresów Forex, kończąc na obraniu własnego stylu inwestycyjnego. Dopiero kompleksowe opanowanie wszystkich poruszonych w tym artykule zagadnień może znacząco wpłynąć na to, że uda nam się pokonać etap od początkującej osoby na rynku walutowym Forex, do w pełni świadomego inwestora.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *